Energiklasse 1 og 2
For nye huse

 

I bygningsreglementet er der fastsat en såkaldt Energiramme for nybyggede huse, som sætter grænser for, hvor meget energi et nybygget hus må bruge.

Energirammen siger, at energiforbruget i et énfamiliehus højst udgøre (2200 KWh + 70 KW/m2) divideret med det opvarmede areal i huset - om året. Eller sat på formel:

2200 KWh/A + 70 KW
m
2 * år

Hvor A er det opvarmede areal i huset.

Bygningsreglementets pkt. 5.3 har samtidig fastsat regler for Lavenergihuse, som deles op i lavenergiklasse 1 og lavenergiklasse 2.

Alle nye huse skal energimærkes, så det er muligt for en køber at se, hvilken energiklasse, huset opfylder..

Målet er, at bygningsreglerne senere skal strammes, så det i fremtiden bliver et generelt krav at opfylde først Lavenergiklasse 2 og senere Lavenergiklasse 1.

Som princip må lavenergiklasse 2 huse højst bruge tre fjerdedel af den energi, som almindelige huse bruger (75% af Energirammen), mens Lavenergiklasse 1 huse højst må bruge halvdelen af almindelige huses energiforbrug (50 procent af Energirammen).

Eller helt præcist:

Lavenergiklasse 2 huse:

1600 KWh/A + 50 KW
m
2 * år

Lavenergiklasse 1 huse:

1100 KWh/A + 35 KW
m
2 * år

Hvor A er det opvarmede areal i huset.

Selv om husenes energiklasser er sat på meget eksakte formler, er der i bygningsreglementet en række forbehold som gør, at man ved godkendelsen af byggeriet kan tage hensyn til de aktuelle forhold. Blandt andet hvis store dele af energien tilføjes ved hjælp af solfangere, solceller, varmepumper el. lign.

Den generelle regel gælder for alle én-familiehuse, som parcelhuse m.v. Imidlertid har en kommune lov i en lokalplan at beslutte, at husene i et bestemt område skal opfylde reglerne for energiklasse 2 eller 1.

Kommunen kan også beslutte, at huse i klasse 1 og 2 kan fritages for tilslutningspligten. Så de fx slipper for at blive tilsluttet fx naturgasnettet - selv om andre huse i et område har pligt til at tilslutte sig.

Tilsvarende er der regler for energiklasse 1 og 2 indenfor erhvervsbygninger og etagebyggeri som lejlighedsbyggeri, kollegier m.v.

Læs evt. bygningsreglementets regler for energiforbrug i småhuse og reglerne energiforbrug i erhvervs- og etagebyggeri.

Med inspiration fra Tyskland er der i Danmark i det senere år opstået interesse for det såkaldte Passivhus, hvor kravene om energiforbrug er endnu mindre end for Lavenergiklasse 1 - rundt regnet omkring det halve. Der er endnu i Danmark kun ganske få passivhuse under bygning i Danmark.

Nogle danske typehusfirmaer bygger huse, som opfylder kravene til Lavenergiklasse 1. Det gælder bland andet virksomheden Trelleborg bygger huse under den beskyttede betegnelse 0-energi-huset, som opfylder kravene til Lavenergiklasse 1, men dog ikke helt opfylder kravene til at kunne betegnes et passivhus.

Også Thyholm Huset er by bygget, så det opfylder kravene til Lavenergiklasse 1.