Solfangere
Til opvarmning og elektricitet

 


Større solvarmeanlæg på hotel, Cypern

Solens energi kan indfanges på mange måder, og solfangeren er en fælles betegnelse for flere forskellige teknikker til at fange solens stråler, herunder også elektriske solpaneler, som producerer elektricitet ved hjælp af solceller.

Brugen og interessen for at opsætte et solceller er klart i stigning, men den mest mest anvendte solfanger bygger dog fortsat på simpel opvarmning af vand eller luft - oftest vand - ved hjælp af solen. I princippet fungerer også jordvarme som en slags solfanger, idet et stort jordareal blot her bruges til at opfange solens varme, som derefter via en varmepumpe hæver temperaturen, så den kan bruges til opvarmning af vand.

Solfanger til opvarmning af varmt vand, Cypern
Solfanger af den sydlandske type med en vandtank monteret direkte til solfangeren på taget. Billedet er fra fra et hus på Cypern.

Solvarme bruges allerede overalt i Verden til opvarmning af brugsvand. Kun i mindre omfang benyttes den til opvarmning af selve huset.

Den mest simple form for solvarme kan man se på huse i blandt andet Grækenland, Israel og Japan, hvor en lille simpel solfanger på under én m2 monteret forneden står på tagene på tusinder af huse. Her varmes vandet ofte direkte op i beholderen uden at der benyttes varmepumpe eller andre form for tekniske reguleringer.

I løbet af dagen varmes vandet i den lille beholder op, så vandet kan bruges til bad, opvask m.m. sidst på dagen og om aftenen.

I Danmark er solen ikke kraftig nok til, at så simpel en løsning hjælper ret meget. Den løsning som oftest benyttes her, er dog også solfangere som monteres på taget. En solfanger tilsluttes her typisk husets almindelige varmtvandsbeholder, så det fungerer som supplement til husets øvrige opvarmning af vand.

Solvarmeanlæg på villa
Solfanger placeret på tegltag på ældre villa.

Ofte vil en 4 - 6 kvadratmeter solfanger kunne forsyne et almindeligt énfamilie-hus med varmt vand. Det gør det også muligt at slukke fyret tidligere på foråret - og tænde senere på efteråret - uden at miste det varme vand.

Ofte vil man dog for en sikkerheds skyld tilslutte en elpatron som automatisk går i gang, hvis der pludselig skulle komme nogle dage med meget lidt sol - så man ikke behøver undvære varmt bad.

Større solfangere vil naturligvis kunne give langt mere varmt vand og dermed også give et tilskud til opvarmningen af selve huset. Mere ambitiøse solvarme-anlæg har endda tilsluttet sæsonlager, så man kan minimere fyringssæsonen.

Solfanger, Andelssamfundet i Hjortshøj ved Aarhus
Solfanger på fælleshus i Andelssamfundet i Hjortshøj ved Århus.